Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke

Identitet och varumärke

Identitet och varumärke

Dragster ligger i framkant när det kommer till att utveckla trovärdiga och attraktiva identiteter, starka varumärken och grafiska profiler. Byrån har massiva erfarenheter som alla kommer dig till godo. I väl beprövade arbetsmodeller lockar vi fram väsentligheterna ur ditt företag/organisation. Den relevanta kärnan. Vi säkerställer att ditt erbjudande, DNA och självbild möter marknaden med pondus och självklarhet. Vi hanterar, kreerar och samverkar i:

 • Affärsidé, vision, mission och värderingar
 • Historik, DNA, själ, intern känsla
 • Framtida satsningar och mål
 • Målgrupper och segment
 • Säljkrav och affärslogik

Vi adderar:

 • Kreativitet
 • Utifrånperspektiv
 • Kommunikation
 • Design
 • Huvudargument
 • Kärntext
 • Helhet

Du får:

En helhet där du fullt ut kan kommunicera i enlighet med varumärket. Du är trygg i samtliga DNA-frågor. Identiteten är framhäver ditt företag på absolut bästa sätt. Din bästa sida, text och story. Du har aldrig sett bättre ut. Företaget glänser. Och du med.

Identiteten är:

 • Anpassad för företaget
 • Attraktiv för målgruppen
 • Digitalt säkrad i alla avseenden
 • Pratbar och öppnande i sälj
 • Gjord för att hålla i minst 10 år
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke
Identitet och varumärke

Identitet och varumärke

Dragster ligger i framkant när det kommer till att utveckla trovärdiga och attraktiva identiteter, starka varumärken och grafiska profiler. Byrån har massiva erfarenheter som alla kommer dig till godo. I väl beprövade arbetsmodeller lockar vi fram väsentligheterna ur ditt företag/organisation. Den relevanta kärnan. Vi säkerställer att ditt erbjudande, DNA och självbild möter marknaden med pondus och självklarhet. Vi hanterar, kreerar och samverkar i:

 • Affärsidé, vision, mission och värderingar
 • Historik, DNA, själ, intern känsla
 • Framtida satsningar och mål
 • Målgrupper och segment
 • Säljkrav och affärslogik

Vi adderar:

 • Kreativitet
 • Utifrånperspektiv
 • Kommunikation
 • Design
 • Huvudargument
 • Kärntext
 • Helhet

Du får:

En helhet där du fullt ut kan kommunicera i enlighet med varumärket. Du är trygg i samtliga DNA-frågor. Identiteten är framhäver ditt företag på absolut bästa sätt. Din bästa sida, text och story. Du har aldrig sett bättre ut. Företaget glänser. Och du med.

Identiteten är:

 • Anpassad för företaget
 • Attraktiv för målgruppen
 • Digitalt säkrad i alla avseenden
 • Pratbar och öppnande i sälj
 • Gjord för att hålla i minst 10 år