Foto och film
Foto och film
Foto och film
Foto och film

Foto och film

Foto och film

Dragster erbjuder foto och film inhouse. På så sätt får du ökad flexibilitet och snabbhet i det stegrande behovet av content och rörligt. Kvaliteten ökar också då kopplingarna från produktion till kreativitet och strategi optimeras när allt sker på samma plats. Dessutom blir prisbilden rimlig då vi slipper onödiga mellanhänder.

Vi erbjuder:

 • Foto i studio
 • Foto på location
 • Drönarproduktioner
 • Film för SOME
 • Film reklam
 • Ljudupptagning
 • Klipp
 • Slutproduktion och master
Foto och film
Foto och film
Foto och film
Foto och film

Foto och film

Dragster erbjuder foto och film inhouse. På så sätt får du ökad flexibilitet och snabbhet i det stegrande behovet av content och rörligt. Kvaliteten ökar också då kopplingarna från produktion till kreativitet och strategi optimeras när allt sker på samma plats. Dessutom blir prisbilden rimlig då vi slipper onödiga mellanhänder.

Vi erbjuder:

 • Foto i studio
 • Foto på location
 • Drönarproduktioner
 • Film för SOME
 • Film reklam
 • Ljudupptagning
 • Klipp
 • Slutproduktion och master