Dragster fick under hösten 2014 i uppdrag att skapa en kampanj för Trollhättan Energi, med mål att få fler Trollhättebor att ansluta sig till stadsnätet. Med vår ”Vägra vänta – kampanj” lyckades vi få till en konverteringsgrad på hela 74%. Även under 2015 får Dragster fortsatt förtroende att leverera träffande kommunikation för Trollhättan Energi. Ett samarbete vi är mycket glada och stolta över!

dragster_news_trollhattanenergi_02

dragster_news_trollhattanenergi_03

dragster_news_trollhattanenergi_04