Torp köpcentrum
Torp köpcentrum
Torp köpcentrum

Torp köpcentrum

Sätt färg på Torp

Under sommaren och hösten har vi arbetat med att utveckla ett nytt grafiskt manér för Torp köpcentrum. Ett manér som illustrerar Torps utseende, själ och personlighet. Det här är vad Torp är, både på ytan och om man går in på djupet. Målet med det nya greppet är att förmedla en samlad bild av Torp, samtidigt som den ska väcka tankar och idéer hos dig. På så sätt kan Torp tillsammans med sina kunder lyfta det ytterligare och göra alla bohuslänningars köpcentrum bättre, roligare och färggladare!

Vi har även tagit fram en ny pay off – Allt för dig. Den symboliserar att Torp har allt du behöver. Det är en one-stop-shop. Behöver du snygga pumps? Kom till Torp. Behöver du en lövblåsare? Kom till Torp. Behöver du en akvariefisk? Kom till Torp.

För att nå ut med den nya profilen till målgruppen kommuniceras just nu en kampanj i Bohuslän utifrån Konceptet ”Sätt färg på Torp”. Ett koncept som beskriver att vi tillsammans gör Torp bättre, roligare och färggladare. Den nya profilen är startskottet, men framtiden den avgör vi tillsammans.

Torp köpcentrum
Torp köpcentrum
Torp köpcentrum

Torp köpcentrum

Sätt färg på Torp

Under sommaren och hösten har vi arbetat med att utveckla ett nytt grafiskt manér för Torp köpcentrum. Ett manér som illustrerar Torps utseende, själ och personlighet. Det här är vad Torp är, både på ytan och om man går in på djupet. Målet med det nya greppet är att förmedla en samlad bild av Torp, samtidigt som den ska väcka tankar och idéer hos dig. På så sätt kan Torp tillsammans med sina kunder lyfta det ytterligare och göra alla bohuslänningars köpcentrum bättre, roligare och färggladare!

Vi har även tagit fram en ny pay off – Allt för dig. Den symboliserar att Torp har allt du behöver. Det är en one-stop-shop. Behöver du snygga pumps? Kom till Torp. Behöver du en lövblåsare? Kom till Torp. Behöver du en akvariefisk? Kom till Torp.

För att nå ut med den nya profilen till målgruppen kommuniceras just nu en kampanj i Bohuslän utifrån Konceptet ”Sätt färg på Torp”. Ett koncept som beskriver att vi tillsammans gör Torp bättre, roligare och färggladare. Den nya profilen är startskottet, men framtiden den avgör vi tillsammans.