Commerce
Commerce
Commerce

Commerce

Tänk Nytt med Commerce

I höst startar initiativet Tänk Nytt som vi tagit fram tillsammans med Commerce. Initiativet syftar till att inspirera och engagera i frågan om ett levande centrum i Skövde. Frågan är aktuell då allt färre besöker stadskärnan, en trend som syns på många håll i Sverige. Vi hoppas på lokal uppslutning och att fler ska känna ansvar att handla i Skövdes fina stadskärna. Kampanjen går ut brett i media med TV, radio, utomhusmedier och givetvis sociala medier. Vi har också skapat hemsidan tänknytt.nu där alla kan komma med förslag som vitaliserar centrum. Inga idéer är dåliga. Förslagen som kommer in överlämnar vi till stadens intressenter för att skapa drivkraft och engagemang.

– Som den stora kommersiella aktören i centrum som Commerce är, känner vi ett ansvar att initiera till samtal och inspirera till idéer med målet en fortsatt levande stadskärna – men det här jobbet kan vi bara göra tillsammans med andra aktörer och vi hoppas därför på ett stort deltagande, säger Michael Schrempf, centrumchef på Commerce.

Har du ett eget förslag? In på tänknytt.nu och tyck till!

Commerce
Commerce
Commerce

Commerce

Tänk Nytt med Commerce

I höst startar initiativet Tänk Nytt som vi tagit fram tillsammans med Commerce. Initiativet syftar till att inspirera och engagera i frågan om ett levande centrum i Skövde. Frågan är aktuell då allt färre besöker stadskärnan, en trend som syns på många håll i Sverige. Vi hoppas på lokal uppslutning och att fler ska känna ansvar att handla i Skövdes fina stadskärna. Kampanjen går ut brett i media med TV, radio, utomhusmedier och givetvis sociala medier. Vi har också skapat hemsidan tänknytt.nu där alla kan komma med förslag som vitaliserar centrum. Inga idéer är dåliga. Förslagen som kommer in överlämnar vi till stadens intressenter för att skapa drivkraft och engagemang.

– Som den stora kommersiella aktören i centrum som Commerce är, känner vi ett ansvar att initiera till samtal och inspirera till idéer med målet en fortsatt levande stadskärna – men det här jobbet kan vi bara göra tillsammans med andra aktörer och vi hoppas därför på ett stort deltagande, säger Michael Schrempf, centrumchef på Commerce.

Har du ett eget förslag? In på tänknytt.nu och tyck till!

Läs mer