Nordstan

Nordstan

Tid för det som betyder mest i jul

Glittrande ögon eller glittrande svettpärlor i pannan? Julen är en högtid som många ser fram emot och andra fasar inför. I årets julkampanj för Nordstan är budskapet ”Tid för julen”. När alla julinköp ordnas på ett ställe får du tid till det, och framförallt de, som betyder mest.

Fotograf: Johannes Berner

Nordstan

Nordstan

Tid för det som betyder mest i jul

Glittrande ögon eller glittrande svettpärlor i pannan? Julen är en högtid som många ser fram emot och andra fasar inför. I årets julkampanj för Nordstan är budskapet ”Tid för julen”. När alla julinköp ordnas på ett ställe får du tid till det, och framförallt de, som betyder mest.

Fotograf: Johannes Berner

Läs mer