Skandia Elevator

Grain Cloud - överblick över hela spannmålsproduktionen

Sedan samarbetets start med Skandia Elevator har vi alltid blivit bemötta av en stark motor som verkat för ständigt utvecklande av såväl relationen mellan de själva, återförsäljare och användare som relationen mellan användaren och deras produktion. Just av den anledningen togs Grain Cloud fram – appen som snabbt och enkelt ger tydligare överblick och bättre analysunderlag av lantbrukarens processer och enheter på anläggningen. Men för att appen ska fylla sitt syfte, när som helst och var som helst i världen, behöver fler veta att den finns. För att hjälpa Skandia Elevator med detta har vi lagt grunden med en genomtänkt varumärkesidentitet och en inbjudande hemsida. Ta del av hemsidan här!

Skandia Elevator

Grain Cloud - överblick över hela spannmålsproduktionen

Sedan samarbetets start med Skandia Elevator har vi alltid blivit bemötta av en stark motor som verkat för ständigt utvecklande av såväl relationen mellan de själva, återförsäljare och användare som relationen mellan användaren och deras produktion. Just av den anledningen togs Grain Cloud fram – appen som snabbt och enkelt ger tydligare överblick och bättre analysunderlag av lantbrukarens processer och enheter på anläggningen. Men för att appen ska fylla sitt syfte, när som helst och var som helst i världen, behöver fler veta att den finns. För att hjälpa Skandia Elevator med detta har vi lagt grunden med en genomtänkt varumärkesidentitet och en inbjudande hemsida. Ta del av hemsidan här!