Dragster

Dragsters svar på #sistabriefen

Vi har läst och stödjer fullt ut #sistabriefen som 2 126 kvinnor i byråbranschen har tagit fram. Som kommunikationsbyrå är vi medvetna om det inflytande och ansvar vi har, och vi tar det på allvar. Sen flera år arbetar vi aktivt med att all marknadsföring och kommunikation vi tar fram – oavsett kund – ska vara inkluderande, spegla samhällets mångfald och motarbeta stereotyper och traditionella könsroller. På vår arbetsplats har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Det finns också en handlingsplan och strategi för hur vi ska agera om någon medarbetare upplever obehag eller inte känner sig trygg. Men givetvis kan även vi bli bättre och jobba hårdare. Vi ska lyfta blicken ännu högre och kämpa för att göra vår bransch till ett progressivt föredöme, fri från förlegade tanke- och handlingssätt.

Vi med ledande ansvar på Dragster lovar därför att:

– Ta fram ett dokument som sammanfattar vårt jämställdhetsarbete och tydligt lyfter fram byråns värdegrund.

– Publicera detta dokument på vår hemsida så att det aldrig råder några tveksamheter kring Dragster ståndpunkt i frågor om jämställdhet, diskriminering eller trakasserier.

– Aktivt arbeta med värdegrunden och se till att alla medarbetare, nyanställda såväl som gamla, förstår och följer den.

– Eftersträva mångfald i nyrekryteringar. Det gäller såväl kön som ålder, sexuell läggning och etniskt ursprung.

– Eftersträva jämställdhet i alla positioner.

Dragster ska alltid vara en trygg och välkomnande arbetsplats. Skulle situationer uppstå där någon upplever sexism, diskriminering eller trakasserier kommer vi omedelbart att agera. Det gäller på arbetsplatsen såväl som i kundmöten och hos leverantörer. Vi ska vara en kommunikationsbyrå i tiden och under alla omständigheter eftersträva ett sunt arbetsklimat och jämställdhet.

Allt för att hantera vårt budskap på ett ansvarsfullt sätt i de frågor som #metoo väcker. Processen är igång. Och den kommer att fortsätta. För alltid.

Hälsningar,
Torbjörn Wittström – VD
Martin Johansson – Creative Director
Karin Dahl Pedersen – Projektledare
Emil Gustavsson – Projektledare

Dragster

Dragsters svar på #sistabriefen

Vi har läst och stödjer fullt ut #sistabriefen som 2 126 kvinnor i byråbranschen har tagit fram. Som kommunikationsbyrå är vi medvetna om det inflytande och ansvar vi har, och vi tar det på allvar. Sen flera år arbetar vi aktivt med att all marknadsföring och kommunikation vi tar fram – oavsett kund – ska vara inkluderande, spegla samhällets mångfald och motarbeta stereotyper och traditionella könsroller. På vår arbetsplats har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Det finns också en handlingsplan och strategi för hur vi ska agera om någon medarbetare upplever obehag eller inte känner sig trygg. Men givetvis kan även vi bli bättre och jobba hårdare. Vi ska lyfta blicken ännu högre och kämpa för att göra vår bransch till ett progressivt föredöme, fri från förlegade tanke- och handlingssätt.

Vi med ledande ansvar på Dragster lovar därför att:

– Ta fram ett dokument som sammanfattar vårt jämställdhetsarbete och tydligt lyfter fram byråns värdegrund.

– Publicera detta dokument på vår hemsida så att det aldrig råder några tveksamheter kring Dragster ståndpunkt i frågor om jämställdhet, diskriminering eller trakasserier.

– Aktivt arbeta med värdegrunden och se till att alla medarbetare, nyanställda såväl som gamla, förstår och följer den.

– Eftersträva mångfald i nyrekryteringar. Det gäller såväl kön som ålder, sexuell läggning och etniskt ursprung.

– Eftersträva jämställdhet i alla positioner.

Dragster ska alltid vara en trygg och välkomnande arbetsplats. Skulle situationer uppstå där någon upplever sexism, diskriminering eller trakasserier kommer vi omedelbart att agera. Det gäller på arbetsplatsen såväl som i kundmöten och hos leverantörer. Vi ska vara en kommunikationsbyrå i tiden och under alla omständigheter eftersträva ett sunt arbetsklimat och jämställdhet.

Allt för att hantera vårt budskap på ett ansvarsfullt sätt i de frågor som #metoo väcker. Processen är igång. Och den kommer att fortsätta. För alltid.

Hälsningar,
Torbjörn Wittström – VD
Martin Johansson – Creative Director
Karin Dahl Pedersen – Projektledare
Emil Gustavsson – Projektledare