Branschorganisationen för byggnadsberedning

BFB bygger ett bättre Sverige

När de yrkesspecifika branschorganisationerna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna (HiB) gick samman kom de till Dragster för att få hjälp med den nya organisationen. Deras utmaning låg i att sammansvetsa de olika organisationerna och ge dem en gemensam identitet med allt vad det innebär; nytt namn, ny hemsida och en ny grafisk profil.

Först gällde det att hitta ett namn som förenade de olika yrkesområdena. Vi föreslog Branschorganisationen för byggnadsberedning eller kort och gott BFB. Med det introducerades också ett nytt begrepp för byggindustrin i Sverige. Byggnadsberedning är förberedelse och iordningställande av platser för nya byggen – precis det som rivare, sanerare och håltagare gör. Kolla in BFB:s nya hemsida och se hur de arbetar för att skapa en bättre bransch för både anställda, arbetsgivare och kunder!

https://www.byggnadsberedning.se/

Branschorganisationen för byggnadsberedning

BFB bygger ett bättre Sverige

När de yrkesspecifika branschorganisationerna Riv- & Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna (HiB) gick samman kom de till Dragster för att få hjälp med den nya organisationen. Deras utmaning låg i att sammansvetsa de olika organisationerna och ge dem en gemensam identitet med allt vad det innebär; nytt namn, ny hemsida och en ny grafisk profil.

Först gällde det att hitta ett namn som förenade de olika yrkesområdena. Vi föreslog Branschorganisationen för byggnadsberedning eller kort och gott BFB. Med det introducerades också ett nytt begrepp för byggindustrin i Sverige. Byggnadsberedning är förberedelse och iordningställande av platser för nya byggen – precis det som rivare, sanerare och håltagare gör. Kolla in BFB:s nya hemsida och se hur de arbetar för att skapa en bättre bransch för både anställda, arbetsgivare och kunder!

https://www.byggnadsberedning.se/