Säljutveckling

Vi erbjuder workshops inom B2B säljstrategi när det kommer till presentation, argumentation och uttryck. Hur kan säljkåren representera ditt varumärke på bästa sätt?

Megafon

Utveckla sälj och ambassadörskap

Inom B2B har säljteamet fått en central roll genom att den traditionella mediemiljön har gått
tillbaka. Nu kanaliseras varumärket och budskapet genom säljarna. Ambassadörskapet är
viktigare än någonsin.

Därför erbjuder Dragster utveckling när det kommer till presentation,
argumentation och uttryck. Våra väl beprövade workshops ställer nya frågor och lockar till
utveckling på många plan. Allt för att uppgradera den klassiska säljaren som en naturlig del
av kampanjen och varumärket.

Kontakta oss