Dragster om Trollhättan Energi


Gör gott utan att göra nåt!
När Trollhättan Energis fjärrvärme fyllde 50 år ville man skapa en kampanj för att uppmärksamma Trollhätteborna på uppvärmningsmetodens stora fördelar: att den är driftsäker och att den minskar stadens fossila utsläpp. Trollhättan Energis fjärrvärme är så pass bra att den har belönats med miljömärkningen Bra Miljöval. Med Trollhättan Energis stora brasor är det alltså väldigt enkelt att värma huset på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som man är med och gör Trollhättan till en hållbarare och hälsosammare stad. Som en del av kampanjen tog vi, tillsammans med Trollhättan Energi, fram utmärkelsen Hela stans miljöhjälte för att visa uppskattning till fina miljöinitiativ i Trollhättan. Utmärkelsen delades ut tillsammans med ett stipendium på 25.000 kr för att möjliggöra fortsatt arbete för en trevligare miljö i Trollhättan.