Dragster om Skandia Elevator

I nästan 10 år har Dragster varit en stolt samarbetspartner till Skandia Elevator. Skandia Elevator är, Europas ledande tillverkare av transportsystem för spannmålsindustrin. Företaget står för över 100 år av tradition och har genom sin långa resa utvecklat en fin själ och ett varumärke som väcker respekt över hela världen. Det som började som en tillverkning av tröskverk och gödselspridare är idag ett företag som har nått sitt mål om att ta en världsledande position.

Utmaningarna den sista tiden har präglats av den digitala utvecklingen i världen. Även att sprida ordet och varumärket genom sin internationella säljorganisation. Arbetet har pågått i över 2 år och nu börjar lanseringarna gå ut i världen. Äventyret fortsätter.

”Dragster har varit en drivande och skapande partner i denna viktiga process. Världsklass”
– Joakim Larsson, VD Skandia Elevator